۲۹ام، اردیبهشت ۱۳۹۲

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

اگر کسی فریاد ولایت می زند ولی با از دست دادن صندلی ریاست برمیگردد و در مقابل ولایت می ایستد

دیگر برای برگشتش برنامه ریزی نکنید، خیلی بعید است برگردد.

در بحث زهد گفتیم که یکی از مقدمات ویژه ای که در زهد باید به آن توجه شود، تزهد است. انسان باید زندگیش را با زندگی اهل زهد منطبق کند .یعنی باید تمرین زندگی زاهدانه کند، تا کم کم در فضای زهد قرار گیرد، و به اصطلاح به او بگویند زاهد.

آنچه که از حدیث شریف معراج بدست می آید، این است که اگر ما در مرحله تزهد بمانیم به نتیجه نمی رسیم. مرحله تزهد، مرحله تمرینِ زاهد شدن است. آنچه که برای رسیدن به زهد بسیار مهم است و ما را از مرحله تزهد خارج و به مرحله بالاتر که زهد است وارد می کند، تقویت ایمان است. تقویت ایمان رکن اصلی وارد شدن در مرحله زهد است. تقویت ایمان جز با شناخت خداوند ممکن و میسّر نیست. اگر ایمان تقویت شد کم کم از مرحله تزهد وارد مرحله زهد می شویم آنجا از زندگی لذّت می بریم و همه چیز را به ما می دهند.

اگر نسبت به خدا معرفت پیدا کردیم فکر و ذهنمان می شود یک چیز و با آن یک چیز جمال الهی را می بینیم و لذّت میبریم.  اگر کسی وارد مسیر معنویت شد ولی بعد از مدتی توقف کرد یا برگشت، زمین می خورد. برگشت به عقب، یعنی بستن راه معنوی. به این خاطراست که علمای اخلاق مدام فریاد می زنند گناه نکنید چون گناه یعنی عقبگرد و عقبگرد، روزگار معنوی انسان را سیاه می کند.

دو نوع عقبگرد وجود دارد: ۱) عقبگرد عملی ۲) عقبگرد اعتقادی.

اگر کسی عقبگرد عملی داشته باشد امید به برگشتش هست. کسی که گناه انجام می دهد به هر نحوی است فرصت برگشت و توبه برای او مهیاست ولی اگر کسی از نظر اعتقادی عقبگرد کرد دیگر امید به برگشتش خیلی ضعیف است. “زبیر” اعتقادش نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و آله ) زیاد بود و در جنگ احد وقتی همه فرار کردند با اینکه زخمهای زیادی برداشته بود اما پیامبر ( صلی الله علیه و آله) را تنها نگذاشت و جزء آن چند نفر بود که دور پیامبر (صلی الله علیه و آله) را خالی نکردند ولی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) از نظر اعتقادی عقبگرد داشت و لذا مسیر را گم کرد و منحرف شد و دیگر برنگشت.

اگر کسی فریاد ولایت می زند ولی با از دست دادن صندلی ریاست برمیگردد و در مقابل ولایت می ایستد دیگر برای برگشتش برنامه ریزی نکنید، خیلی بعید است برگردد. کسی که دچار مشکل اعتقادی شد برگشتش خیلی سخت است؛ انکار بعد از اقرار. صحبت شوخی نیست خیلی دقیق و مهم است. البته مشکل ما معمولاً در بحث عقبگرد عملی است که خیلی باید مواظب باشیم و گناه نکنیم.

اگر ما رابطه مان را با خدا درست کنیم همه چیز درست می شود. خدای متعال می فرماید: ای بنده من! رابطه ات را با منِ خدا درست کن من رابطه ات را با همه اطرافت درست می کنم. راه میانبُر برای درست کردن ارتباط بنده با خدا سرسپردن به امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) است. اگر همه وجودتان را به آقا بدهید، آقا تحویلتان میگیرد و کمکتان می کند.

نظري بگذاريد