۲۰ام، آبان ۱۳۹۹

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

اجرا شده توسط کربلایی رضا غیاثی در مراسم ۱۸ مهر محرم هیئت روضه العباس علیه السلام شهرستان دزفول

 

نظري بگذاريد