۱۰ام، مهر ۱۴۰۰

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

موکب‌ درشب‌اربعین۱۴۰۰ هیئت روضه العباس علیه السلام مسجد شهید مسعود توتونچی برپا شد.

گزارش تصویری

photo_2022-02-03_19-09-01 photo_2022-02-03_19-09-08 photo_2022-02-03_19-09-10 photo_2022-02-03_19-09-14 photo_2022-02-03_19-09-16 photo_2022-02-03_19-09-18 photo_2022-02-03_19-09-21 photo_2022-02-03_19-09-23 photo_2022-02-03_19-09-29 photo_2022-02-03_19-09-32

نظري بگذاريد