۴ام، فروردین ۱۴۰۱

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

جشن‌خیابانی‌میلادامام‌زمان«عج» توسط هیئت روضه العباس علیه السلام مسجد شهید مسعود توتونچی برگزار شد.

photo_2022-03-24_18-46-30 photo_2022-03-24_18-46-33 photo_2022-03-24_18-46-35 photo_2022-03-24_18-46-37 photo_2022-03-24_18-46-39 photo_2022-03-24_18-46-41 photo_2022-03-24_18-46-44

نظري بگذاريد