مطالب با موضوع: ک

کرامت نفس(۴)

اونچه که این انقلاب را نگه داشت و تا به امروز ماندگار کرده است، تزریق یک معرفت خاص به نام کرامت نفس بود آنچه باعث شد تا ما در سال ۱۳۵۷ محکم پای انقلاب اسلامی بایستیم و خون بدیم و...